آزمایشات ژنتیکی بر روی موش ها چگونگی اثرگذاری دما بر خواب های شبانه‌ی ما را آشکار ساخت

در نتیجه‌ی یک تحقیق جدید روی مغز موش هایی که در آن ها دست ورزی ژنتیکی صورت گرفته است، بالاخره محققان دریافتند که چرا در زمانی که دمای محیط بسیار گرم و یا خیلی سرد است، خواب های ما می توانند به حالت تعلیق درآیند. به گفته ی محققین دلیل این امر این است که مغز بیش از حد مشغول تعدیل دمای بدن است.

دانشمندان علوم اعصاب دانشگاه برن در سوئیس، ژن یک گیرنده در موش ها را شکستند و اثرات تغییر دما بر روی حالت خواب آنها را مشاهده کردند، آنها به این نتیجه رسیدند که برای مغز کنترل درجه حرارت نسبت به خواب دیدن در اولویت است.

هنگامی که ما به اندازه کافی راحت هستیم، مغز ما به راحتی بین حالت آرام استراحت و حالتی که توسط حرکت چشم های ما توصیف می شود (خواب فعال (REM)) تغییر حالت می دهد.

به طور کلی فرضیه ها روی خواب هایی که رویدادهای روزانه را در ذهن ما پردازش می کنند بنا شده اند. اما این نیز یک تجربه مشترک و کافی است که خواب ها به این سادگی که فقط در زمانی که فضای خوابیدن ما بیش از حد گرم و یا خیلی سرد است به وجود نمی آیند.

علاوه بر این، زمانی که جانوران خون گرم (مانند ما) خواب می بینند، تنظیم دما سرکوب می شود. عرق کردن، لرزیدن از سرما، نفس کشیدن و سرخ شدن، هنگام دیدن خواب فعال (REM)، مانند حالت عادی در حفظ دمای بدن ما موثر نیستند.

مارکوس اشمید (Markus Schmidt) عصب شناس دانشگاه برن و گروه مغز و اعصاب بیمارستان این دانشگاه می گوید: “این از دست دادن تنظیم حرارت در خواب REM یکی از جنبه های عجیب و غریب خواب است، به خصوص از آن جهت که ما مکانیزم های تنظیم شده ی دقیقی برای کنترل دمای بدن در مواقع بیداری یا در خواب غیر REM،” داریم.