آیا ربات ها و هوش مصنوعی دزدان شغل های انسانی هستند؟

برای بسیاری از ما ، کلمه “ماشینی شدن و استفاده از ربات در کار ها” صحنه های مثبتی را در ذهن تداعی نمی‌کند. این نوع نگرش ما ریشه در همان اشتباه رایج جایگزینی ربات با انسان در کارها دارد. یعنی با آمدن ربات ها در سر کار، دیگر جایی برای انسان ها وجود نخواهد داشت.

سطحی ترین جواب ممکن به سوال “آیا ربات ها دزدان شغل های انسان ها هستند؟” این است که ربات ها تنها برای بهبود عملکرد شغل های ما ایجاد شده‌اند نه دزدیدن شغل هایمان!

با اینکه نگرش جایگزینی در بسیاری از مردم مرسوم شده است، اما تعداد کمی از انواع کسب‌وکار ها هستند که دارای ذهنیت رشد و پیشرفت در کار هایشان هستند و وقتی کلمه “ماشینی شدن” می‌آید احساس خوش بینی دارند.

این نکته بسیار حایز اهمیت است که در دنیای امروز، کمتر شغلی پیدا خواهد شد که تحت تاثیر رباتیک و هوش مصنوعی قرار نگرفته باشد.

در حقیقت بزرگترین تاثیر فناوری و رباتیک، تکمیل قابلیت های انسانی است نه جایگزینی با آن ها و در نهایت حذف کردن نیروی انسانی از انجام کارها. البته این طبیعی است که برای بسیاری از مردم تصور کارکردن همزمان انسان ها و ربات ها در کنار هم اندکی دور از تصور است.

این مطلب نتیجه بررسی۱۵۰۰ شرکت  و صحبت با هزاران کارگر است. آنچه که از این تحقیقات به دست آمد این بود که در زمان ادغام مهارت‌های انسانی با قابلیت های ماشین یا هوش مصنوعی، بهترین نتایج و پیشرفت های ممکن حاصل شد.

در شرکت مطرح BMW حدود ۸۰ درصد ربات و ۲۰ درصد کارگر وجود دارد. به نظر می‌رسد این بهترین توازن ممکن برای شرکت به بزرگی BMW است.به طور حتم بعضی از کار های فیزیکی را نمی‌توان توسط انسان ها انجام داد. همین موضوع یکی از دلایل استفاده از ماشین آلات در این چنین شرکت ها است.

در آخر لازم است اشاره کرد که با حضور این چنین ابزار آلات و ماشین های هوشمند در محیط های کار، نتنها از شغل ها برای انسان ها کاسته نخواهد شد، بلکه شغل های مرتبط زیاد مرتبطی با این ابزار ایجاد خواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید