اندروید ۱۰ برای پایان تماس ها جلوه های صوتی جدیدی را اضافه می کند.

اندروید ۱۰ نسبت به نسخه های دیگر اندروید دارای ویژگی های جدید زیادی می باشد، اما مدت زمانی طول میکشد تا کاربران متوجه این تغییرات و استفاده از ترفند ها شوند. با توجه به تعداد زیاد شبکه های اجتماعی و گسترش ارتباطات تصویری، کاربران کمتر برای تماس های صوتی خود از تلفن های هوشمند استفاده می کنند. گزارشات نشان می دهد اندروید ۱۰ در نسخه جدید خود برای خاتمه دادن به تماس های صوتی از جلوه های جدیدی استفاده کرده است. زمانی که یک تماس تلفنی خاتمه می یابد دیگر صدایی از گوشی تلفن شنیده نمیشود، برای رفع این مشکل و اطمینان از پایان هر تماس جلوه های صوتی جدید به وجود آمدند و در اختیار کاربران قرار گرفتند. در حال حاضر دو جلوه ی صوتی برای متن و صدا در اندروید ۹ ارائه شده است.

با این وجود اکثر تولید کنندگان گوشی تلفن همراه در نسخه های جدید همچنان از صداهای خود استفاده خواهند کرد. بنابراین این تغییرات در صوت به صورت عمده برای صاحبان گوشی های تلفن پیکسل خواهد بود. این تغییرات ممکن است در پایان هر تماس برای بهبود کیفیت و عملکرد کاری کسانی که در کارهای روزمره خود هر روز باید از تماس های صوتی استفاده کنند مؤثر باشد.