با کمک ابزار واقعیت مجازی، دنیا را از دید جانوران دیگر ببینید!

ابزار VR به شما اجازه می دهد تا دنیا را از دید یک جانور مشاهده کنید.

انسان ها دارای مغز بزرگ هستند و این مغز بزرگ آن ها را از دیگر موجودات و حیوانات دنیا متمایز کرده است. یکی از ویژگی های شگفت انگیز مغز انسان، توانایی آن در همکاری و همدردی (اشتراک احساسات) است به عبارت بهتر، مغز انسان می توانند ذهن ما را در تجربه شخص و یا حیوانی دیگر قرار دهد!

محققان دانشکده دارتموث یک سیستم واقعیت مجازی (VR) ایجاد کرده اند که می تواند به کسانی که لباس مخصوصی پوشیده اند، این حس را منتقل کند که جهان را از دید دیگری ببینند. ساموئل گچمان (Samuel Gochman) طراحی که هدایت فناوری Tarsier Goggles را درهنگام تحصیل در دارتموث را برعهده داشته است گفته است: \\\”این فناوری یک ابزار آموزش علمی است که دانشجویان را در زمینه مفاهیم علمی در فیزیک، ادراک علمی و زیست شناسی مشارکت می دهد. این ابزار می تواند بینایی یک پرایمت (یکی از انواع گونه های پستانداران) را برای شکار در نور کم، با سازگاری بالا شبیه سازی کند.\\\” مقصود از این کار، کمک به کاربران برای درک دنیا از دیدهای متفاوت است.

هدف اصلی این شخص این بوده که دانش آموزان بجز کتاب های درسی، بتوانند علم و دانش را به صورت تعاملی و با کمک تجربه فراگیرند. او همچنین در ادامه توضیحات خود افزود: \\\”هدف این پروژه، افزایش یادگیری در کلاس در زمینه های اپتیک، بینایی و دیگر موارد این چنینی است.\\\”