برای چندمین بار FCC اعلام کرد که ۵G بی‌خطر است

امروز سخنگوی FCC یا کمیسیون ارتباطات فدرال اعلام کرد که فن‌آوری FCC ایمن است و برای انتشار امواج رادیویی این تکنولوژی نیازی به اعمال قوانین جدید نیست. این کمیسیون همچنین در حال تغییرات کوچکی است تا به صورت دقیق‌تر ایمن بودن یا نبودن امواج رادیو را تعیین کند. این قوانین در واقع مرتبط با انواع مختلف تکنولوژی‌ها می‌باشد و هدف آن پایداری بیشتر در مقررات حاکم در امواج رادیویی است. امّا این شرایط جدید کار را برای کسب مجوز سخت‌تر نخواهد کرد زیرا قوانینی که اکنون برای امواج رادیویی وجود دارد تدابیر بسیار سخت‌گیرانه‌ای نیز می‌باشد.

 

کمیسیون ارتباطات فدرال می‌گوید: هرگز شواهدی مبنی بر این که امواج رادیویی ۵G خطرناک هستند وجود نداشته است. در حالی که در فن‌آوری ۵G از فرکانس بالاتری از امواج رادیویی فن‌آوری ۴G استفاده می‌شود امّا آن‌ها در طیفی از امواج قرار خواهند گرفت که برای DNA انسان خطری را به همراه نخواهد داشت، چیزی که به عنوان تشعشعات غیر یونیزه شناخته شده است. حتی انتشار فرکانس‌های بالاتر توسط فن‌آوری ۵G دارای انرژی کمتری از نور مرئی است.

 

در تماسی با خبرنگاران مقامات رسمی FCC گفته‌اند هیچ شواهدی وجود ندارد که امواج موجود در هوا توسط فن‌آوری ۵G دارای ایمنی کمتری از امواجی باشند که توسط فن‌آوری‌های ۳G و ۴G منتشر می‌شود. قبل از این تماس هم مقامات FCC به صورت غیر رسمی اعلام کرده بودن که در صورت استفاده از دستگاه‌هایی که استاندارد هستند هیچ گونه خطر جدیدی کاربران را تهدید نمی‌کند.

 

با توجه به مقررات سخت گیرانه‌ای که FCC برای ایمن بودن امواج رادیویی وضع کرده است می‌توان مطمئن بود که این امواج نمی‌توانند برای بدن انسان مضر باشند. امّا امروز با اعلام رسمی شرکت مبنی بر بی‌خطر بودن امواج رادیویی فن‌آوری ۵G برای کسانی که منتظر اظهار نظر رسمی این کمیسیون بودن اتفاق خوبی رخ داده است.