برنامه ی سازماندهی پیام کوتاه مایکروسافت دیگر منحصر به کشور هند نخواهد بود!

شما می توانید از طریق برنامه های بی شماری پیامک های خود را در اندروید انتخاب کنید. اما این بار مایکروسافت گزینه ی جدیدی در پیش رو دارد، البته ممکن است برای اکثر دنیا نیز تازگی داشته باشد. مدتی قبل در کشور هند برنامه ای برای سازماندهی به پیام های کوتاه در تلفن های اندروید راه اندازی شد. کمی بعد از معرفی این برنامه، بارگیری بیش از یک میلیون بار آن باعث شد تا در سرتاسر جهان نیز گسترش یابد. برنامه ی سازمان دهنده پیام های کوتاه می تواند پیام های متنی را ارسال و دریافت کند، همچنین برای مواردی کاربردی طراحی شده است که در همه ی کشورها وجود ندارد. به عنوان مثال در حال حاضر با این سامانه دسترسی به برنامه ی حرکت قطارها، دریافت مانده حساب، یادآوری قرارهای ملاقات و موارد دیگر از طریق پیام کوتاه در هند امری معمول است.

SMS Organizer دارای چند زبانه است که باعث می شود همه ی این کارها راحت تر در دسترس باشند، مایکروسافت نیز قول داده است که از اطلاعات شخصی شما محافظت کند. در این سامانه شما به اینترنت نیز احتیاج نخواهید داشت زیرا همه ی این ویژگی ها از طریق پیام کوتاه انجام می شود. اما در صورتی که به اینترنت دسترسی داشته باشید، این برنامه می تواند با استفاده از گوگل درایو نسخه ی پشتیبانی از پیام های شما دریافت نماید. البته هنوز از نظر فنی در حالت دسترسی زودهنگام قرار دارد، بنابراین در صورت وجود مشکلاتی در اجرای آن تعجب نکنید. همچنین ممکن است برخی ویژگی های اضافی را که استفاده ی کمتری در کشور شما می شود را نیز دریافت کنید. طبق برخی گفته ها مکان های زیادی وجود دارد که پیامک به اندازه ی آن در هند اهمیت دارد. انتظار می رود از این برنامه در مناطقی که دسترسی به اینترنت آسان نیست و یا در هنگام مسافرت استقبال گسترده ای شود و بیشتر مردم عادی نیز از آن استفاده کنند. با این وجود مایکروسافت امیدوار است این سامانه آینده ای درخشان را در پیش روی خود داشته باشد.