بعضی میکروب ها قادرند با اتکا به مواد غذایی چندصد ساله ، زندگی کنند

    اندرو استین ، محقق ارشد این مطالعه و استادیار زمین شناسی دانشگاه تنسی می گوید: میکروب هایی در اعماق اقیانوس ها وجود دارند که مواد ته نشین شده حاوی کربن مانند پروتئین ها و کربوهیدرات ها را مصرف می کنند که هزاران سال قدمت دارند. هرچند ما هنوز اطلاعات زیادی پیرامون آن ها نداریم.

     برای پی بردن به این موضوع که این میکروب ها چگونه با غذایی کم کیفیت و آهنگی آهسته عمل می کنند می تواند در آینده در زمینه زیست پزشکی کاربرد داشته باشد مانند یک تکنولوژی که بتواند سرعت متابولیسم را در سلول های بدن انسان کاهش داده و در نتیجه طول عمر سلول ها را در روند پیوند بافت یا اعضا افزایش دهد. این یافته هم چنین به ما کمک میکند تا میکروب های زیر زمینی را که نقش مهمی در تجزیه کربن ایفا می کنند، حفظ کنیم؛ روشی که شاید با آن بتوانیم به مقابله با تغییرات آب و هوایی برخیزیم.

     محققان برای درک بهتر اینکه این میکروارگانیسم ها چگونه به این منابع غذایی دسترسی پیدا می کنند، انواع متفاوتی از پپتیداز ها را آزمایش کردند یعنی همان آنزیم های تجزیه کنند پروتئین؛و هسته رسوبی این منبع از رودخانه ای در کارولینای شمالی تهیه شد.

      استین ادامه می دهد: این میکروب ها به طرز شگفت انگیزی چرخه زندگی بسیار آهسته ای دارند و تقسیم سلولی در فواصل ۱۰ ساله و یا حتی ۱۰ هزار ساله رخ می دهد اما هنوز چگونگی آن را دقیقا نمی دانیم. مطالعات ما نشان می دهد آن میکروب ها به شیوه ای مشابه با سایر میکروب های معمول زندگی می کنند اما بسیار کندتر و البته توانایی خاصی دارند تا در محیط زندگی خود غذاهایی با کیفیت پایین را نیز مصرف کنند.این اطلاعات بوسیله جمع آوری رسوبات ته نشین شدهء ۲۷۵ ساله رودخانه وایت اوک در کارولینا و آنالیز DNA میکروب های آن به دست آمده و با کمک اندازه گیری پپتیداز ها بررسی شد که چگونه این میکروارگانیسم ها با وجود دسترسی کم به مواد آلی تازه ، قابلیت متابولیسم خود را حفظ کرده اند.