تبلت پیکسل سی گوگل به روز رسانی جدید خود را دریافت می کند.

آخرین تبلت اندرویدی گوگل که پیکسل سی نام داشت، در خرداد ماه امسال به پایان عمر خود رسید. صاحبان این دستگاه ها دیگر نمی توانستند به دریافت به روز رسانی های امنیتی معمولی متکی باشند و این تبلت را جهت استفاده ی روزانه برای انجام کارهای خود خطرناک می دانستند. با این وجود برخی صاحبان پیکسل سی به روز رسانی نسخه ی OTA را دریافت کرده اند، اما پس از دانلود و نصب آن بر روی تبلت های خود تغییراتی احساس نکردند. گفتنی است احتمالا تغییرات مشخص و دقیقی بر روی به روز رسانی جدید اعمال نشده است.

این به روز رسانی افزایش سطح امنیتی را بر روی پیکسل سی ضمانت نکرد و تاکنون بر روی بسته ی امنیتی ماه ژوئن سال ۲۰۱۹ باقی مانده است. با این وجود تا کنون هیچ اثری از این نسخه در صفحه ی بارگیری OTA گوگل وجود ندارد. همچنین این صفحه به روز رسانی ماه ژوئن را به عنوان جدید ترین نسخه نشان می دهد. گوگل نیز بعد از سه سال پشتیبانی این به روز رسانی ها را تضمین می کند. اشتباهات نرم افزاری و اشکالات سخت افزاری در پیکسل سی ظاهرا به اندازه ی کافی شدید بود که گوگل در مدت زمان کوتاهی بتواند آخرین به روز رسانی آن را منتشر کند.