دستیار گوگل پشتیبانی تماس صوتی و تصویری برنامه ی WhatsAppرا اضافه می کند!

در حالی که دستیار گوگل با اکثر سرویس های خود یکپارچه شده است، پشتیبانی آن از برنامه های پیام رسان امری مهم تلقی می شود. این دستیار می تواند از طریق برنامه هایی مانندWhatsApp ،Telegram ، Viber و فیسبوک پیام های متنی را ارسال کند، همچنین یادداشت های صوتی را از WhatsApp ضبط و ارسال کرده و پیام های دریافتی از بسیاری برنامه ها را بخواند. با این حال تماس های صوتی را برای برخی از این برنامه ها پشتیبانی نمی کند، اما اکنون دستیار را برای دسترسی به امکانات بیشتر با WhatsApp ادغام می کند.

تاکنون تماس های صوتی از دستیار تلفن کاربران برقرار شده است که در این صورت به سادگی می توانید با دوستان و آشنایان خود یک تماس شبکه ای را برقرار کنید. در حالی که تماس های ویدیویی می توانند از طریق Hangouts یا Duo انجام شوند. در حال حاضر با استفاده از دستیار گوگل می توانید تماس های صوتی و تصویری خود را مانند برنامه ی WhatsApp برقرار کنید. گوگل امیدوار است امکانات جدید در بسیاری از کشور ها مورد استقبال قرار بگیرد. این تماس ها برای مناطقی که تماس های شبکه ای با هزینه های گزافی همراه است، مفید خواهد بود. امیدواریم این امکانات در طی مدت زمان محدودی در بیشتر کشورهای دنیا در دسترس قرار بگیرد.