دکمه های برجسته ی صدا در کروم بوک های جدید با جهت گیری صفحه نمایش مطابقت داده می شوند.

نحوه ی کار با دکمه های کنترلی برجسته بین ۱ یا ۲ کروم بوک (تبلت های دارای سیستم عامل کروم) را می توان یک تغییر ناخوشایند برای کاربران در حالات مختلف استفاده از آن در نظر گرفت.

دکمه های تنظیم افزایش یا کاهش صدا حتی در حالتی که دستگاه به اطراف و زاویه های مختلف چرخانده شود، همواره در موقعیت ثابت قبلی خود قرار می گیرند، به عنوان مثال زمانی که شما از Asus C302  خود در حالت رو به بالا با زاویه ی مناسب استفاده می کنید، فشار دادن دکمه ای که در بالا قرار گرفته است باید صدا را کاهش دهد ولی در واقعیت به طور عکس عمل می کند، خوشبختانه در طراحی کروم بوک های جدید با توجه به در دسترس بودن همه ی دکمه ها، این مشکل برای همیشه از بین خواهد رفت. در این کروم بوک ها کد هایی جایگزین شده اند که دکمه ‌های برجسته را مبادله می‌کنند تا با هر جهت گیری صفحه ی جاری در موقعیت های مختلف استفاده نیز مطابقت داشته باشند .در حال حاضر این ویژگی تنها در کانال Dev فعال است، برای استفاده از آن باید علامت #ash-swap-side- volume-buttons-for-orientation

 را فعال کنید. امیدواریم این ویژگی به سرعت به کانال پایدار هم وارد شود.