رد جاذبه نیوتون و اثبات نظریه انیشتین

اندره قز استاد فیزیک و ستاره‌شناسی دانشگاه uclaگفت :بیش از ۱۰۰ سال پس از آنکه آلبرت انیشتین تئوری نمادین نسبیت عام خود را منتشر کرد،کشمکش هادر اطراف این تئوری شروع شد.

قز می‌گوید: ” حق انیشتین، حداقل برای اکنون است . ما به طور حتم می‌توانیم قانون جاذبه نیوتن را رد کنیم. مشاهدات ما با نظریه نسبیت عام انیشتین سازگار هستند. با این حال، تئوری او قطعا نقایصی را نشان می‌دهد.
این تئوری نمی‌تواند جاذبه درون یک سیاهچاله را به طور کامل توضیح دهد و در برخی موارد ما باید فراتر از تئوری انیشتین رفته و به یک نظریه جامعتر گرانش که توضیح می‌دهد سیاهچاله چیست، نیاز خواهیم داشت.
نظریه نسبیت عام انیشتین در سال ۱۹۱۵ حاوی همان چیزی است که ما بنام نیروی جاذبه که از انحنای فضا و زمان بوجود می اید، دریافت می کنیم. دانشمندان پیشنهاد کردند که اشیا یی مانند خورشید و زمین این هندسه را تغییر می دهند.
قز گفت:تیم تحقیقاتی او یکی از دو گروه در جهان است که ستاره‌ای شناخته‌شده به نام S۰ – ۲ را که مداری کامل در سه بعد دور سیاهچاله ابر پرجرم در مرکز کهکشان راه شیری ما ایجاد کرده، رصد کردند. یک دور کاملش به مدت ۱۶ سال طول می‌کشد و جرم این سیاهچاله در حدود چهار میلیون برابر خورشید است.

داده های کلیدی این تحقیق ، طیف ستاره ایی بود که تیم قز در ماه آوریل ، می و سپتامبر آنالیز می کرد زیرا “ستاره مورد پسند” او، نزدیکترین رویکرد را به سیاه چاله عظیم انجام می داد. این طیف ها ، که قز از آن بعنوان “رنگین کمان نور” از ستارگان یاد می کرد ، شدت نور را نشان می داد و اطلاعات مهمی در مورد ستاره ای که نور از آن عبور می کرد ، ارائه می دهد. این طیف ها همچنین ساختار ستاره را نشان می دهد. 

این طیف ها – که در رصدخانه WM Keck در هاوایی و با استفاده از طیف سنج ساخته شده دردانشگاه UCLA توسط تیمی به سرپرستی جیمز لارکین جمع آوری شده است – بعد سوم را ارائه می دهد ،تیم تحقیقاتی قز توانست در هم آمیختگی فضا و زمان در نزدیکی سیاهچاله ابر پر جرم را رصد کنند. وی گفت: “در نسخه گرانش نیوتن ، فضا و زمان از هم جدا هستند و با هم یکی نمی شوند؛ اما درتئوری تحت نظر انیشتین انها به طور کامل در نزدیکی سیاه چاله یکی می شوند.”