سایت های رسانه های اجتماعی می توانند رفتار شما را پیش بینی کنند حتی اگر از آنها استفاده نکنید

اخبار بد برای افرادی که تلاش می کنند حریم خصوصی خود را با دوری از رسانه های اجتماعی حفظ کنند – یک مطالعه جدید نشان داده است که حریم شخصی شما در معرض خطر است حتی اگر شخصا از سایت های رسانه های اجتماعی استفاده نکنید.

یافته های محققان دانشگاه ورمونت نشان می دهد که «حریم شخصی در رسانه های اجتماعی مانند دود دست دوم است. که توسط افراد اطراف شما کنترل می شود. ”

با استفاده از داده های جمع آوری شده از نزدیک به ۱۴۰۰۰ کاربر توییتر، تیم دانشمندان اطلاعات مربوط به محتوای توییت های افراد را تجزیه و تحلیل کردند.
آنها متوجه شدند که با استفاده از اطلاعات توییت چند نفر که در لیست مخاطبان شخصی – فقط هشت یا نه دوست – قرار دارند امکان پیش بینی توییت های آن شخص را بادقتی که وقتی قرار است از توییتر های همان شخص استفاده شود ،فراهم می کند. این بدان معنی است که امکان پیش بینی محتوا توییتر از دیدن توییت های دوستان شما حتی بدون دسترسی به توییتر شما وجود دارد. حتی بیشتر مربوط به رفتار کاربران کسانی که توییتر را ترک کرده اند و یا هرگز به آن نپیوسته اند را می توان به طور مشابه پیش بینی کرد. اگر دوستان شما در توییتر هستند، ممکن است از داده های خود استفاده کنند تا با۹۵ درصد  دقت   نحوه رفتار شما در پلتفرم در آینده راپیش بینی  کنند.

جیمز بابرو، ریاضیدان و نویسنده اصلی مقاله، اشاره می کند که این بدان معنی است که ثبت نام برای یک شبکه اجتماعی دارای مسئولیت بیشتری نسبت به آنچه که ما عموما آگاه هستیم، می باشد.هنگام ثبت نام برای یک پلت فرم مانند فیس بوک یا توییتر “شما فکر می کنید شما اطلاعات خود را از دست می دهید، اما اطلاعات دوستانتان را نیز از دست می دهید! “این تحقیق این فرضیه را مطرح می کند که افراد در مورد مسائل مربوط به حفظ حریم خصوصی تصمیم گیری های فردی می کنند. دیدگاه سنتی این است که کاربران جهت استفاده رایگان از خدماتی که برای آنها سودمند هستند، آگاهانه برخی از حریم خصوصی خود را بیش ازحد مورد نیازدر اختیار پلتفرم مربوطه قرار می دهند. اما این نشان می دهد که حریم خصوصی یک مسئله بزرگتر است و افراد نمی توانند آنچه که از اطلاعات آنها از طریق رسانه های اجتماعی پخش می شود را شخصا کنترل شود. حتی اگر هرگزدریک سایت رسانه اجتماعی عضو نشده باشید، هنوز هم می توان از طریق دوستانتان و برای استفاده  شرکت ها یا دولت ها اطلاعاتی از شما درباره وابستگی های سیاسی، اعتقادات مذهبی، عادت های خرید و غیره دسترسی پیدا کرد.لوئیس میچل، یکی از نویسندگان این مطالعه می گوید:

“هیچ جایی برای پنهان سازی در شبکه اجتماعی وجود ندارد.” باگورو موافق است: “شما به تنهایی توانایی کنترل حریم خصوصی خود را در شبکه های اجتماعی ندارید. دوستانتان نیز مهمند. “

دیدگاهتان را بنویسید