هشدار گوگل مپ در مورد بلایای طبیعی و سرعت آنها

هشدار های SOS گوگل مپ در حال حاضر خلاصه ای از وقایع در حال رویداد، اخبار مربوط به یک حادثه، وبسایت ها و شماره تلفن های اضطراری و به روزرسانی هایی از مقامات محلی ارائه می دهد. با به روزرسانی جدید، این برنامه کاربردی تصاویر دقیقی در مورد زلزله ها، طوفان و سیل ها را نشان خواهد داد. در روزهای قبل از طوفان به کسانی که در مناطق تحت تاثیر ساکن هستند یک کارت اطلاع رسانی بحران به صورت اتوماتیک ارسال خواهد شد. این کارت به مخروط پییش بینی طوفان مربوط است و پیش بینی هایی در مورد ردپای طوفان و زمان مورد انتظار رسیدن طوفان به منطقه تحت تاثیر را نشان می دهد. کارتهای مربوط به زلزله درعین حال مرکز، شدت و نقشه لرزش را با یک تجسم تصویری رنگی نمایش می دهد تا نشان دهد شدت لرزش در مناطق خاص، تا چه حد بوده است. برای سیل ها نیز پیش بینی ها نشان خواهند داد که در چه مناطقی احتمال رخداد سیل بیشتر است و شدت سیل در برخی مناطق تا چه حد خواهد بود که البته این ویژگی در حال حاضر تنها در کشور هندوستان قابل دسترسی است. گوگل مپ ویژگی های مربوط به سوانح خود را در تابستان با برنامه ریزی اعلان ها و اطلاع رسانی ها در هنگامیکه مسیر یک شخص توسط یک بحران تحت تاثیر قرار گیرد، بیشتر گسترش خواهد داد. این برنامه همچنین تلاش خواهد کرد تا فرد را از سانحه ای که او را تهدید می کند دور کرده و دستورالعمل هایی در این مورد ارائه دهد.