پاتوژن ها ممکن است تکامل حیوانات خونگرم را تسهیل کرده باشند.

۶ هزار میلیون سال پیش، تب به عنوان پاسخی به عفونت ها در حیوانات ظاهر شد:دمای بالای بدن، سیستم ایمنی آن ها را بهینه کرده بود.در آن زمان، تقریبا تمام گونه های حیوانات خونسرد بودند.آنها ناچار به نشستن در مکان های گرم زیستگاه  برای مدت زمان طولانی بودند تا درجه حرارت بدنشان در معرض تب قرارگیرد.برای مایکل لوگان، یک محقق در موسسه  تحقیقات گرمسیری اسمیتسونیان در پاناما (STRI)، پاتوژن ها ممکن است دلیل ظهوراولیه موجودات گرمسیری باشند.

درنگاه اول، به نظر می رسد حیوانات خونسرد یا “ectotherms” زندگی راحت تری دارند، از آنجا که آنها نمی توانند دمای بدن خود را از درونشان تنظیم کنند، انها ۳۰ برابر انرژی کمتری از حیوانات خونگرم یا  ‘endotherms’ هم اندازه شان مصرف می کنند.بنابراین، درحالیکه پستانداران و پرندگان به طور مداوم انرژی خود را در حفظ دمای بدن پایدار و مناسب صرف می کنند، خزندگان و دوزیستان می توانند در صورتی که میخواهند آسوده باشند، فقط یک نقطه گرم در محیط اطراف خود بیابند.اما اگر خونسرد بودن تا این حد به صرفه است، چرا پستانداران و پرندگان استراتژی های گوناگونی که بسیار پرهزینه هستند، توسعه می دهند؟

طی سالیان دراز، دانشمندان سه مدل مختلف برای اینکه چرا خونگرم ها درجه حرارت بالا و پایدار بدن را توسعه داده اند، پیشنهاد کرده اند.ادعای اول این است که این فرآیند به فرایندهای فیزیولوژیکی کمک می کند؛ دیگری اینکه به حیوانات کمک می کند فعالیت را در طول دوره های طولانی تر حفظ کنند؛ و سوم اینکه والدین را قادر می سازد که از نوزادان مراقبت کنند.

با این حال، لوگان این نظریه را توضیح می دهد که:

“فرض من این است که پستانداران و پرندگان در ابتدا با گرم نگه داشتن بدن خود در تقریبا همه مدت ها، سیستم ایمنی بدن خود را  برابر پاتوژن ها و ویروس ها به طرز موثری مقاوم ساختند، و این ممکن است بخشی از دلیل کاربرد استراتژی بسیار پرهزینه “endothermy” درآغاز باشد، این فرضیه از اکتشافات اخیر در حوزه های ایمونولوژی و فیزیولوژی حیوانات پدید آمده است، اما ما هنوز هم باید با داده ها و آزمایشات آن را دقیقا بررسی کنیم. به عنوان مثال، مدل من پیش بینی می کند که گونه هایی که  گرم ترین و پایدارترین  درجه حرارت بدن را حفظ می کنند (سایر پارامترها یکسان باقی می مانند) باید بیشترین میزان شیوع بیماری یا هجوم پاتوژن ها را تجربه کنند.”