پس از YouTube و Maps ، برنامه Googleبا ۵ میلیارد بار دانلود و نصب در فروشگاه Play سوم می شود.

در آخر هفته برنامه Google Maps پنج میلیارد بار در فروشگاه Play دانلود و نصب شد. به مناسبت این رویداد جشنی با شیرینی، نوشیدنی و تنها با انتشار پستی کوتاه گرفته شد. انتظار می رفت تعداد دانلود های برنامه گوگل به عدد قابل توجهی برسد، اما در حال حاضر این تعداد درحال کم شدن است. برنامه Google هم اکنون بیش از ۵ میلیارد تعداد نصب در لیست خود دارد، و یکی از برنامه های پرطرفدار عموم مردم است که خدمات فروشگاه play همانند برنامه های YouTube و Maps را نیز داراست.

هیچ برنامه کاربردی ثانویه ای تا کنون به این تعداد از نصب نرسیده و جای تعجب است آیا شروع به ساخت برنامه ای با این تعداد نصب خواهد شد یا زمان بیشتری را برای این کار اتخاذ می کنند. در سال ۲۰۱۵ تنها چهار ماه پس از انتشار برنامه Google برنامه WhatsApp به ۱ میلیارد تعداد دانلود و نصب رسید، اما ۵ میلیارد رقمی متفاوت است.

مزیتی که برنامه گوگل نسبت به برنامه های دیگر دارد این است که بر روی دستگاه های اندروید از قبل نصب شده است، پس کمی غیر قابل تصور است اینکه همان تعداد مردم به دنبال دانلود و نصب برنامه WhatsApp باشند. اما این تنها یک حدس است.