کشف ساختار های نوینی که سبب میگرن میشوند.

محقق ها در مرکز ملی تحقیقات علمی , در دانشگاه فرانسوی کوت دازور و مرکز ملی بهداشت کشور فرانسه مکانسیمی جدید مربوط به آغاز میگرن را به اثبات رسانده اند. در حقیقت , دریافتند که چه نوع جهشی , باعث اختلال در پروتئینی میشود که فعالیت الکتریکی عصبی را ایجاد میکند و موجب میگرن میشود. این نتایج, در ۱۷ دسامبر, سال ۲۰۱۸ میلادی منتشر شده است, که راه جدیدی را برای توسعه دارو های ضد میگرنی آغاز میکند.

با اینکه ۱۵ درصد جمعیت بالغ در سراسر جهان از میگرن رنج میبرند, درمان تاثیر گذار و شفا بخش تا به امروز در بازار عرضه نشده است. روی دادن مجدد میگرن, در بین عوامل دیگر, مربوط به تنش زا شدن در نرون های حسی است . فعالیت الکتریکی آنها به وسیله ی پروتئین هایی که رشته های یونی , به ویژه رشته های پتاسیومی اند تولید میشوند , کنترل شده است که عملکرد پر تنشی را ایجاد میکند. محقق ها نشان داده اند که جهش در ژن کدگذاری شده برای این پروتئین , باعث جدا سازی میان دو پروتئین اختلال گرا میشود : اولی غیر فعال است و هدف دیگری در رشته های یونی ایجاد تحریک بسیار زیادی در فعالیت الکتریکی عصبی است که سبب میگرن میشوند.

هرچند محقق ها قبلا ماهیت ارثی این بیماری را نشان داده اند, نمیدانستند که چه ساختاری پشت پرده آنها است. با نشان این که جداسازی رشته های پتاسیومی تنش در نرون های حسی را ایجاد میکند و سبب میگرن میشود, این عمل انجام شده به وسیله ی مراکز ذکر شده , روش تحقیقاتی جدیدی را برای توسعه داروهای ضد میگرنی شروع میکنند. روشی که تنظیم شده است منظور هدف گیری رشته های پتاسیومی است تا فعالیت الکتریکی نرون ها را بکاهد و از ایجاد میگرن ها جلوگیری کند.

محققان پیش بینی می کنند که این مکانیسم جدید ژنتیکی، باعث تشکیل دو پروتئین به جای تنها یک پروتئین میشود،که در حال حاضر برای بررسی سایر بیماری های ژنتیکی و تشخیص آنها مورد مطالعه قرار گرفته شده است.