کمک شرکت هواوی با ایجاد شبکه بی سیم به کره شمالی

مسایل سیاسی و اختلافات تجاری که بین دو غول اقتصاد جهان پکن و واشنگتن به وجود آمده باعث ایجاد تنش بین دو کشور شده است، ممنوعیت ورود و فروش محصولات شرکت هاواوی یکی از این موارد میباشد.

این اعمال ممنوعیت ایالت متحده با انتقاداتی روبرو شده است و اشخاص زیادی این امر را خلاف واقع میدانند، این محدودیتها زمانی اعمال شدند که به گفته دولت آمریکا شرکت هواوی با سرقت اسرار تجاری و نقض تحریم های واشنگتن که علیه ایران وضع کرده است را دور زده، همچنین اسنادی وجود دارد که شرکت هواوی  قراردادهای با ایجاد شبکه بی سیم با کشور کره شمالی داشته است.

 طی گزارشی که واشنگتن پست به نقل از کارکنان سابق شرکت هواوی با ثبت توافق نامه ای با شرکت پاندا به مرکزیت کره شمالی رایزنی کرده اند، اسنادی وجود دارد که نشان دهنده این است که شرکت هواوی از سال ۲۰۰۸ اسم پاندا را به عنوان فروشنده مستقیم که با قراردادی با شرکت مخابراتیkoryolink که متشکل از اشتراک مصر و کره شمالی است با  قرار دادی بیش از نیم میلیون یورو به توافق رسیده اند، اسناد دیگری نشان دهنده این است که پاندا پروژه های متعددی با koryolink تا اواخر ۲۰۱۶ داشته است.

این پرونده کماکان باز است و تحقیقات در این خصوص ادامه دارد، اما ایالات متحده هیچ گاه به طور واضح و رسمی وجود شرکت لینک را تایید نکرده است، این در حالی است که شرکت هواوی همواره هر گونه کار با کره شمالی را تکذیب میکند.

در حال حاضر وزارت دادگستری آمریکا اعتقاد دارد که شرکت هواوی تحریم های اعمال شده ضد ایران را دور زده است و این عامل سبب شده است که شرکت هواوی هزینه تجاری زیادی ببیند.