گوگل یادآوری های فوق العاده مفیدی را برای دستیار خود در دست اجرا دارد!!

در حال حاضر نمی توان از همه ی ویژگی های موجود در دستیار گوگل استفاده کرد. به خصوص به دلیل این که بسیاری از ویژگی های اضافه شده در چند ماه اخیر توسط کاربران مورد استفاده قرار نمی گیرند و از آن استفاده زیادی نمی کنند. البته به نظر می رسد عدم اطلاع رسانی های دقیق در رابطه با نحوه ی کار ویژگی های جدید نیز بی تاثیر نبوده است.

با این حال آخرین نسخه ی دستیار گوگل متفاوت است. یادآوری های قابل تنظیم جدید مانند یک ویژگی جالب و سرگرم کننده به نظر می رسد و به زودی به روز رسانی جدید آن منتشر می شود. با این یادآوری های اختصاصی می توانید با صحبت با دستیار، هشداری برای دیگران را در خانه ی خود ایجاد کنید.

به عنوان مثال می توانید بگویید یادآوری كنید تا برای فردا شیر خریداری کنم. گوگل در آن هنگام اعلانی از یادآوری را ارسال می کند و در زمان مشخص شده نیز دوباره ظاهر می شود. این یادآوری ها ممکن است در تلفن شخص و یا در بلندگوهای دستیار و نمایشگرهای هوشمند نمایش داده شود. گوگل همچنین یادآوری می کند که حتی می توانید از آن برای ارسال یک یادداشت تشویقی برای دوستان خود استفاده کنید. به عنوان مثال می توان برای دوستی به اسم مریم این هشدار را ارسال کرد: سلام گوگل به مریم یادآوری کن که در امتحان فردا عالی عمل خواهد کرد، ما به او اطمینان کامل داریم!

یادآوری های قابل تنظیم می توانند به گروه خانوادگی گوگل شما و مسابقات صوتی خانگی وصل شوند. بنابراین شما فقط باید اطمینان حاصل کنید افرادی که می خواهید برای آن ها این یادآوری ها را ارسال کنید، دعوت گروه خانوادگی شما را پذیرفته یا صدایی را در دستگاه های هوشمند خانه ی خود تأیید کرده باشند. شرکت گوگل طبق اخباری اعلام کرده است که این ویژگی در هفته های آینده بر روی کلیه ی تلفن ها و محصولات خانگی دستیار هوشمند در ایالات متحده، انگلیس و استرالیا که به زبان انگلیسی تنظیم شده اند، در دسترس قرار می گیرد.