یک گربه مرده به نام پیکاچیو قرار است برای اولین بار به فضا پرتاب شود

یک گربه دوست داشتنی خانگی که در ماه ژانویه پس از یک دوره مبارزه با بیماری دیابت مرده است قرار است که به فضا پرتاب شود .

صاحب گربه که استیو مانت نام دارد قرار است که مقداری از خاکستر های گربه مرده اش را به فضا ارسال کند ، بر اساس سایت Space.com این مراسم بزرگداشت عجیب پیکاچیو را به اولین گربه خاکستر شده که به فضا و مدار گردش زمین ارسال شده تبدیل میکند .

ارسال خاکستر پیکاچیو به کیهان بر عهده سرویس یادبود حیوانات خانگی آسمانی خواهد بود ، که یک شعبه از کمپانی یادبود انسان های آسمانی می باشد .

مانت در حال حاضر مشغول جمع آوری پول مورد نیاز برای پرداخت بلیط ۵۰۰۰ دلاری پیکاچیو برای سفر به فضا از طریق سایت GoFundMe می باشد ، در حالی که او به سایت Space.com گفته که بلیط سفر پیکاچیو را که “۱۸ ماه دیگر خواهد بود ” را خریده است .

شرکت Celestis Pets تا به حال  بقایای خاکستر دو سگ را به فضا ارسال کرده است ، به گفته شرکت این خاکستر ها در مدار گردشی زمین تا زمانی باقی می مانند و سپس در اثر ورود به اتمسفر زمین بخار میشوند .

بقایای یک گربه یا سگ برای دیدن در فضا خیلی کوچک هستند ، ولی شرکت یاد شده این فرایند بخارشدن را به طرزی شاعرانه در غالب یک ستاره دنباله دار که در حال گذشتن از عرض آسمان است را شبیه سازی میکند .

مانت به سایت Space.com گفته که ” میخواستم پیکاچیو اولین گربه باشد ” و به گفته او : ” میخواستم که میراث او را به عنوان یک کاشف ادامه دهم و به دنیا نشان دهم که یک گربه میتواند در حد یک سگ ارزشمند بوده  و مستحق یک یادبود مخصوص باشد “