زمان قصه ، در هر موقعی : شما الان می تونید که به دستیار گوگل بگید که یک قصه از طریق گوشی هوشمندتون بگه

همه ی ما هر چند گاهی به یک زمان برای قصه نیاز داریم . و ما راجب پادکست های جنایات

بیشتر بخوانید