اطلاعات جدید فاش شده از Iphone 11 , iphone 11pro و iphone 11 pro max

اپل ۱۰ سپتامبر از محصول جدید خود رونمایی خواهد کرد اما امروز گزارشاتی منتشر شده که به نظر می رسد

بیشتر بخوانید