این یک داستان علمی تخیلی نیست، بلکه یک حقیقت علمی اثبات شده است: شما می‌توانید تنها از طریق دستورات ذهنی‌تان با دوستان خود به انجام یک بازی رایانه‌ای بپردازید

در یک مطالعه‌ی عجیب که توسط یک تیم تحقیقاتی در دانشگاه واشنگتن انجام شده است، پژوهشگران حیطه‌ی بازی و تکنولوژی

بیشتر بخوانید