بخور! این روبات برای غذا دادن به افرادی ساخته شده است که نمی‌توانند به‌تنهایی غذ بخورند

در حال حاضر روبات‌ها برای ما غذا درست می‌کنند.اما کمک به ما در غذا خوردن چطور؟ مهندسان دانشگاه واشنگتن رباتی

بیشتر بخوانید