لیزر جدیدی می تواند سلول های سرطانی خون را درلحظه، هدف قرار دهد و از بین ببرد.

گروهی از دانشمندان دانشگاه آرکانزاس،لیزری را آزمایش کردند که می‌تواند سلول های سرطان خون را شناسایی و از بین ببرد

بیشتر بخوانید