سویچ به بازی‌‌های ساتورن بیشتری مثل Panzer Dragon نیاز خواهد داشت.

اگر شما عاشق باز های سگا جنسیس(یا مگا درایور،بسته به جایی که زندگی میکنید)هستید،راه‌های بسیاری برای بازی کردن بازی‌های ۱۶بیتی

بیشتر بخوانید