اجاق های هوشمند ژوئن در نیمه شب گرم می شوند، شرکت کاربران را مقصر می داند!

با گسترش روزافزون تکنولوژی دراین روز ها می توان محصولات هوشمندی را در اختیار داشت. بسیاری از این دستگاه ها

بیشتر بخوانید